Her yeriniz ağrıyor çözümmü bulamadınız

Her yeriniz ağrıyor çözümmü bulamadınız

Kendinizi iyi hissetmiyor ve tüm vücudunuz ağrıyor, doktor doktor gezdiniz tüm tetkikler yapıldı ancak fiziksel olarak herhangi bir tanı bulunamadı diyorsanız eğer bu makale size yardımcı olabilir.

Bu ağrıların ardında psikolojik faktörler ön plana çıkabilir.  Belki de sizin ağrınız psikolojik olabilir. Hemen hemen tüm hastalıkların kökeninde ruhsal sorunlar yatmakta

SOMATOFORM BOZUKLUKLARI NELERDİR?

– So­ma­ti­zas­yon bo­zuk­lu­ğu bunu şu şekilde açıklayabiliriz or­ga­nik bir kö­ke­nin tes­pit edi­le­me­di­ğin­de, be­den­sel şi­ka­yet­ler­le gi­den bo­zuk­luk, ya­ni be­den­sel­leş­tir­me bozukluğu

– Hi­po­kon­dri­azis halk arasında bu hastalığa  has­ta­lık has­ta­lı­ğı deniliyor

– Kon­ver­si­yon bo­zuk­lu­ğu Psi­ko­lo­jik olarak nö­bet ge­çir­me

– Ağ­rı bo­zuk­lu­ğu

– Be­den dis­mor­fik bo­zuk­lu­ğu (fi­zik­sel gö­rü­nüm­le il­gi­li, ha­ya­li bir bo­zuk­luk­la aşı­rı uğ­raş)

– Ay­rış­ma­mış so­ma­to­form bo­zuk­luk (her­han­gi bir grup­la sı­nıf­lan­dı­rı­la­ma­yan be­lir­ti­ler­le gö­rü­len so­ma­to­form bo­zuk­luk).

KENDİNİ İFADE BİÇİMİ

Somatizasyon, yani bedenselleştirme bir çeşit kendini ifade biçimidir. Baş, boyun, omuz, sırt ağrıları ve ellerde uyuşmadan yakınılır, ama fiziksel bir neden tespit edilemez. Psikolojik sıkıntıların yoğunluğu ile hastalık daha da şiddetlenir. Kadınlarda, erkeklere göre 20 kat fazla görülür. Bu bozukluğun tanısı, 30 yaşından önce konulmuş ve tanı konulduğunda bozukluk en az 2 yıldır devam ediyor olmalıdır. Yoğun hissedilen psikolojik yük geçmiş kaynaklı olabileceği gibi, yakın zamanlı da olabilir. Bir travma etkenine ani, şiddetli ya da uzun süre maruziyete (baskı, kısıtlanma, şiddet, taciz, ihmal, bakım verme, kayıp, yas gibi) bu hastaların öyküsünde sık rastlanır. Bu kişiler içine kapanır, kendini ifadede zorlanır.

Tedavide ilaç (antidepresan, antipsikotik, anksiyolitik grubu ilaçlar) ve terapi (psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi, destekleyici terapi, grup terapisi, hipnoterapi) uygulanabilir.

PSİKOLOJİK NÖBET GEÇİRME

Psikolojik kökenli nöbet geçirme bozukluğu olan konversiyonda; bayılma, kol, bacaklarda tutulma, denge kaybı, titreme, ses çıkaramama, çift görme, körlük, işitme ve his kaybı şeklinde olabilir. Kişi çatışmanın içindedir. Bu çatışmalar, kişinin iç dünyasında veya etkileşimde olduğu çevresiyle de yaşanabilir. Nöbetle kişi bu çatışmalarından geçici de olsa kurtulur, rahatlar. Kadınlarda ve birinci derece akrabalarda görülme olasılığı artar. Fiziksel, ruhsal travmaya maruz kalmış kişilerde konversif nöbet sıktır.

TÜM ZAMAN SAĞLIĞA HARCANIR

Hipokondriazis kişinin zamanının önemli bölümünü sağlığıyla ilgili konularla harcamasıyla öne çıkan bozukluktur. Sürekli tedavi başvurusuna ve ileri tetkiklere, bu hastalığın klinik seyrinde sık rastlanıır. Hastalar tatmin edici açıklamalar ve tetkik sonuçlarına rağmen, ikna olmakta zorlanabilirler. Bu hastaların günlük yaşam kaliteleri bozulmuştur. İleri ve riskli tetkikler yaptırmaktan çekinmeyebilirler. Kimi zaman, pahalı tetkikleri tekrar tekrar yaptırarak ekonomik zorluk yaşarlar. Tedavisi ilaca ek olarak psikoterapidir.

AĞRI BOZUKLUĞU

Kişinin herhangi bir doku problemi olmamasına karşın, ağır ve uzun süreli ağrı yaşamasıyla karakterizedir. Kişinin ağrıları, sinirlerin vücutta dağılımı ile uymaz. Yapılan tetkiklerde vücutta ağrıyı açıklayacak bir fiziksel neden tespit edilemez. İlaca ek olarak psikoterapi uygulanır.

Her yeriniz ağrıyor çözümmü bulamadınız Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

  1. aslan diyor ki:

    Bu sinir bozucu durum bende var ne yazık ki. Tüm kaburgalarım ağrıyor ama doktorlar bir türlü sebep söyleyemiyor.

Yorum Yaz


Yukarı Çık